Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Psk. Dan. Yasin Gürkan

Psikolojik Danışman /Aile ve Çift Danışmanı                       

Marmara Üniversitesi “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca bir dönem Hollanda’ da Rotterdam Erasmus Üniversitesinde öğrenim görmüştür. Yine Marmara Üniversite tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayarak “Aile Danışmanı” olmuştur. Şuanda “Klinik Psikoloji”de uzmanlık eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesinde çocuk ve ergen alt dalında devam etmektedir. Aynı zamanda Marmara Üniversitesinden “Sosyoloji” lisansını yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Marmara Üniversitesinden bölüm birinciliği ve Fen-Edebiyat Fakültesi ikinciliği derecelerini almıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, teorik ve uygulama&süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. Çözüxm Odaklı Kısa Süreli Terapi eğitimi almıştır. Aile danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır. Travma terapisi olan “Somatik Deneyimleme” ’ye giriş seminerlerine katılmıştır. Çocuk resimlerin projektif ve psiko-pedagojik yorumlanması ve projektif testler eğitimine katılmıştır. . Ayrıca bunlar dışında birçok sempozyum, konferans ve seminere katılmıştır.

“Eğitimini aldığı ve uygulama ve yorumlama yeterliliği olan psikolojik testler;

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Tematik Algı Testi(TAT), Çocuk Algı Testi(CAT), Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Bender Gestalt 2, CBCL, Çocuklar için Zeka Ölçeği(WISC) , Oyuncak Öykü Tamamlama Testi, Oyun Değerlendirme Testi,  Beier Cümle Tamamlama Çocuk Formu, Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Catell Zeka Testi 2A/2B/3A ,Raven-Progressive Matristler Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gessel Gelişim Figürleri, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, AGTE- Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri, Harris Lateralleşme Testi, Head Sağ Sol Tayini Testi, Porteus Labirentleri, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Beier Cümle Tamamlama Yetişkin Formu, MMDM (Minimental Durum Muayenesi), Otomatik Düşünceler Ölçeği,Ebeve yn Tutum Ölçeği,Çift Uyum Ölçeği, Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği, Bilişsel İçgörü Ölçeği ,SCL- 90 Psikolojik Belirti Tarama Testi, D10&Bir Aile Çiz Testi

5 ay süreyle bir devlet ilkokulu ve 5 ay süreyle de bir devlet Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık stajı yapmıştır. 2 yıl süreyle Marmara Üniversitesi Uluslararası Ofis’te yarı zamanlı olarak Erasmus Incoming ofisinde çalışmıştır. 3 aylık bir süreçte özel bir yaz okulunda 3-10 yaş grubu öğrenciye öğretmenlik&danışmanlık yapmıştır. 1.5 sene boyunca özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde danışan gördükten sonra 2017 yılından itibaren Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışan görmeye başlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Klinik Psikoloji Programında gerçekleştirilen bir araştırma da kodlayıcı olarak 1 sene katkıda bulunmuştur. Ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmıştır. Şuanda Bilgi Üniversite Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çocuk ve ergen danışanları uzmanlık eğitimi kapsamında süpervizyon altında görmektedir. Ayrıca Yankı Yazgan Güzel Günler Polikinliği&YDY Danışmanlıkta uzmanlık eğitiminin dış stajını gerçekleştirmektedir. 2017 Aralıktan beri Duru Yaşam Psikoloji’ de danışan görmeye devam etmektedirRANDEVU TALEBİ

Uzmanlarımıza danışmak için gün ve saat belirtebilir, randevu talep edebilirsiniz.

RANDEVU TALEBİ

!
!
!
!
Vazgeç
Alan Seçimi
Danışmak istediğiniz alan için seçim yapınız.
Uzmanlarımıza danışmak için kişisel bilgilerinizi girerek gün ve saat belirtebilir ve randevu talep edebilirsiniz.