Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uzm. Klinik Psk. Bengü Sare Kılıç

Bengü Sare Kılıç lisans eğitimini ışık üniversitesi 5 yıllık İngilizce Psikoloji bölümünü 3 yılda onur öğrencisi olarak tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine aynı üniversitenin Klinik Psikoloji bölümünde devam etmiş, Obsesif Kompulsif Belirtilerin Çocukluk Çağı Travma Türleri Ve Dissosiyatif Yaşantılarla İlişkisi adlı teziyle uzmanlık eğitimini, Marmara üniversitesinin 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimiyle ise sertifikasyon sürecini tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sürecinde birçok psikoterapi merkezinde stajyer psikolog olarak çalışmış ve danışmanlık merkezinin dinamiklerini öğrenmiştir. Farklı psikoterapi ve danışmanlık merkezlerinin eğitim koordinatörlüğünü yapmış, PDR ve Psikoloji öğrencilerine yönelik eğitimler düzenlemiş, film/kitap analizler ve okuma günleri düzenlemiş ve alanla ilgili çalışmalarda yer almıştır. Lisans sürecinde Asist. Prof. Robert Booth’un ‘Experiment 52’ adlı çalışmasında asistanlık yapmış ve dataların toplanma sürecinde etkin rol almıştır.

Lisans sürecinde başta Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri biriminin Bipolar Bozukluk, Psikotik ve Madde Bağımlılığı servislerinde olmak üzere birçok hastanede stajyer psikolog olarak yer almıştır. Bu hastanelerden biri olan Florance Nigthingale’de Psikoloji/Psikiyatri/Nöroloji ve Onkoloji birimlerinde uzun soluklu stajyer psikolog olarak çalışmış, Asist. Prof. Evrim Göde ve Prof. Dr. Barış Topçular’ın çocukluk çağı travmaları üzerine olan çalışmalarının hastalarla görüşme, data toplama ve işleme gibi süreçlerinde etkin rol alarak asistanlıklarını yapmıştır.

Lisans eğitimini The Relation Between Childhood Traumas and Suicide Ideas, Self-Harming Behaviours and Dissociative Experiences adlı teziyle tamamladıktan sonra devam çalışması niteliğindeki The Relation Between Childhood Traumas and Suicide Ideas, Self-Harming Behaviours and Dissociative Experiences Among Clinical and Nonclinical Samples adlı araştırma ile Hollanda’ya gitmiş ve çalışmasını sunma şansı edinmiştir. Çeşitli psikoterapi merkezlerinde süpervizyon sürecinde danışan görmeye başlamış aynı zamanda bir danışmanlık merkezinde müdür ve psikolog olarak görev almıştır. Bu merkezde velilere yönelik seminerler düzenlemiştir, bültenler yazmış ve kurumun genel işleyişinde sorumlu personel olarak çalışmıştır.

Ardından özel bir hastanede psikolog pozisyonunda çocuk/ergen, bireysel, aile ve çiftlerle çalışmış ve geriatri grubunun ölçme ve değerlendirme süreçleri tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bir danışmanlık merkezinde üniversite ve liseye hazırlık gruplarında çocuk ve ergenlerle çalışıp sınav koçluğu yapmıştır. Bu sırada ilgili alanla yönelik bültenler yazmış, aile görüşmeleri yapmış ve seminerler vermiştir.

Çocuk ve ergenlerle olan çalışmaları içerisinde özel bir anaokulunun rehberlik öğretmenliğini olmak, ailelere çözüm odaklı danışmanlık yapmak, veli görüşmelere gerçekleştirmek, çocuklara yönelik psikodrama çalışmaları yürütmek, çocuk gelişimine dair yazıları kaleme almak, çocukların ölçme ve değerlendirme süreçlerinde rol almak ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlemek yer almıştır.

Bengü Sare Kılıç şu an çocuk/ergen, yetişkin, çift ve aile seanslarını Duru Yaşam Psikolojide almaktadır.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

Kılıç, B., Deveci, E., (2017). The Relation Between Childhood Traumas and Suicide Ideas, Self-Harming Behaviours and Dissociative Experiences Among Clinical and Nonclinical Samples. EFPA 15. European Congress of Psychology (ECP 2017)’de sunulmuş poster bildiri: P8.2.22), Temmuz 11-14, Amsterdam, Hollanda.

Projeleri

Turp Gibi Sağlıklı ve Mis Gibi Temizim 01.2018

Okul öncesi çocuklara beden temizliği, özbakımı ve mikroplara karşı kendimizi koruma yöntemlerini anlattığım psikodrama çalışması.

Mahremiyet ve Sınır (Kendimi Koruyorum) 11.2018

Okul öncesi çocuklara mahremiyet ve sınır kavramını psikodrama yöntemiyle çalıştığım ve çocuklara karşılaşılan olası sorunlarda ne yapılması gerektiğine dair yaptığım çalışma.

Sınav Benden Korksun 04.2017

Sınav Hazırlık grubu öğrencilerine yönelik stres, motivasyon, kaygı ile baş etme becerilerini konuştuğumuz bir çalışma.

Evdeki Patron 08.2017

4-15 yaş arasında çocukları olan ailelerin evde karşılaştıkları iletişim sorunları, kural ve sınır koymada karşılaşılan zorluklar ve mutlu aile algılarının konuşulduğu bir çalışma.

Seminerler

Sanatta Ruhsallık 07.2018 Sabahattin Zaim Üniversitesi

Sanat ve psikolojinin birbiri üzerindeki etkisini Bizans, Rönesans, gotik, Barok, Rokoko ve empresyonizm üzerindeki izlerini, heykel, tablo ve mimaride anlattığım bir çalışmaydı.

Borderline Kişilik Bozukluğuna Dinamik ve Bilişsel Davranışçı Ekolle Bir Bakış 12.2018 SZÜ

Borderline Kişilik Bozukluğuna Dinamik ve Bilişsel Davranışçı Ekol açısından Bir Bakış adlı semineri psikoloji ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencilerine film analizi üzerinden vermiştim.

Anne Baba Duy Beni

Erken çocukluk döneminde çocukların ihtiyacını duyduğu sevgi, saygı, hoşgörü, aidiyet hissi gibi kavramların aile içinde ne anlama geldiği, çocuğun aile içindeki konumunun ilerideki yetişkinlik hayatında nasıl etkileri olabileceği üzerine bir sunum.


Uygulama ve Raporlama Yetkisine Sahip Olduğu Testler

Yetişkinlerde

Tematik Algı Testi (TAT)

MMPI Kişilik Envanteri

Rorschach

WAIS (Yetişkinlerde Zeka Değerlendirme Testi)

Nöropsikolojik Test Bataryası

Wechler Bellek Testi

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi

Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi

Wisconsin Kart Eşleme Testi

Benton Yüz Tanıma Testi

Boston Adlandırma Testi

Mini Mental ve Kısa Akıl Tarama Testleri

Beier Cümle Tamamlama Testi

Çocuk ve Ergenlerde

Bender – Gestalt Testi

Cattell 2/A Zeka Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Gessel Gelişim Figürleri

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Porteus Labirent Testi

Frankfurt Konsantrasyon Testi

Peabody Resim ve Kelime Haznesi Testi

Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

Beier Cümle Tamamlama Çocuk FormuTesti


Katıldığı Eğitimler

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Çocuklarla Öngörüşme ve Terapi Teknikleri Eğitimi

Çocukların Objektif ve Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi

Yetişkinlerle Öngörüşme Teknikleri

Psikofarmakoloji Eğitim

Oyun Terapisi Eğitimi

Temel Travmatoloji ve Krize Müdahale EğitimiRANDEVU TALEBİ

Uzmanlarımıza danışmak için gün ve saat belirtebilir, randevu talep edebilirsiniz.

RANDEVU TALEBİ

!
!
!
!
Vazgeç
Alan Seçimi
Danışmak istediğiniz alan için seçim yapınız.
Uzmanlarımıza danışmak için kişisel bilgilerinizi girerek gün ve saat belirtebilir ve randevu talep edebilirsiniz.