Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Uzm. Psk. Melis Tiftikci

Melis Tiftikci, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü ve Maltepe Üniversitesi’nde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı mezunudur. Yüksek lisans tezini kişilik tipleri ve takım çalışması üzerine yazmıştır. Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Programını tamamlamıştır.  

Eğitimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Danışman Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde alana yönelik stajlarını yapmış olup EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Association) olmak üzere çeşitli yerel ve uluslararası organizasyonların yönetim ekiplerinde görev almıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunumlar gerçekleştirmiştir.

Duru Yaşam Danışmanlık bünyesinde yarı zamanlı olarak ergen ve yetişkinlere bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermekle birlikte gönüllü olarak sunumlar yapmakta, kurumsal firmalara eğitim ve danışmanlık alanında hizmet vermeye devam etmektedir.  Temel psikoterapi yaklaşımı olarak bilişsel-davranışçı psikoterapi tekniklerini kullanmakta, diğer yaklaşım ve tekniklerden de beslenmekte ve danışana uygun eklektik bir yaklaşım benimsemektedir.

Ağırlıklı olarak çiftler arasında ve aile içinde anlaşmazlık, çatışma ve iletişim sorunları, evlilik öncesi danışmanlığı, doğum öncesi ve sonrası destek, boşanma sürecinde ve sonrasında destek, stres yönetimi ve performans kaygısı alanlarında çalışmaktadır.

Katıldığı Eğitim Programlarından Bazıları

 • Aile Danışmanlığı Programı, Marmara Üniversitesi (300 saat teorik, 150 saat uygulamalı eğitim)
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim Programı, Prof. Dr. Hakan Türkçapar (42 saat eğitim)
 • Eğitim Uzmanlığı Programı – Eğitim Yönetimi Okulu, Boğaziçi Eğitim (40 saat teorik ve uygulamalı eğitim)
 • Eğitmenlik Eğitimi, Romanya, AEGEE Academy (80 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim)
 • 1. Uluslararası Liderlik Yaz Okulu, TURKMSIC, Başkent Üniversitesi, Ankara (80 saat teorik ve uygulamalı eğitim)
 • Bilgili Ol, Bağımlı Olma Projesi Formatör Eğitimci Programı, Yeniden Sağlık Eğitim Derneği, İstanbul (24 saat teorik ve uygulamalı eğitim)
 • Sanat Terapisine Giriş, Psikoterapi ve Hipnoz Derneği (12 saat teorik eğitim)

Sunumlarından Bazıları

 • İnternet Bağımlılığı Semineri, Kartal Belediyesi, Uğur Mumcu Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi, 2017
 • Psikoloji Seminerleri, Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2016
 • Endüstriyel Psikoloji Seminerleri, Bilgi Üniversitesi, 2013
 • Erasmus Students Network, Yıllık Genel Toplantısı, Takım Çalışması atölye çalışması fasilitasyonu, İstanbul, 2010
 • 1.Avrupa Parkinson Hastalığı Yaz Okulu, Adana, 2009. Avrupa’da sağlık alanında eğitim görmekte olan öğrencilerin Parkinson Hastalığı üzerinde çalışmaları için hazırlanan yaz okulunda ekiplere takım çalışması, liderlik, grup dinamikleri ve stres yönetimi konularında fasilitasyon.
 • 23. Avrupa Psikoloji Öğrencileri Kongresi, EFPSA, Almanya, 2009. Örgütsel Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme sözlü bildiri sunumu
 • 21. Avrupa Psikoloji Öğrencileri Kongresi, EFPSA, Finlandiya, 2007. Yöneticilik Pozisyonununa Geçişin Yarattığı Stres Düzeyi: Cinsiyet ve Kadın Çalışanlarda Etkili Stres Faktörlerine Yönelik Bir Çalışma sözlü bildiri sunumu
 • 12.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Yakındoğu Üniversitesi, 2007. Yönetici Olma Düşüncesinin Çalışanlar Üzerinde Yarattığı Stres Düzeyi ve Nedenleri: Cinsiyet Farklılıkları ve Kadın Çalışanlar Üzerinde Ortaya Çıkan Stres Üzerine Bir Çalışma sözlü bildiri sunumu
 • 11. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi, 2006. Sanal Alemin Aktif Köleleri: İnternet Bağımlılığı ile İçedönüklük-Dışadönüklük İlişkisi sözlü bildiri sunumu
 • 10. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Mersin Üniversitesi, 2005. İçedönüklük/Dışadönüklük Boyutları ile İntihar Eğilimi Arasındaki İlişki. Üniversite Öğrencilerinde İntihar Eğilimi ile Özgüven-Özsaygı Arasındaki İlişki sözlü bildiri sunumu
 • 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 2004. Futbol Taraftarlığını Etkileyen Bazı Faktörler sözlü bildiri sunumuRANDEVU TALEBİ

Uzmanlarımıza danışmak için gün ve saat belirtebilir, randevu talep edebilirsiniz.

RANDEVU TALEBİ

!
!
!
!
Vazgeç
Alan Seçimi
Danışmak istediğiniz alan için seçim yapınız.
Uzmanlarımıza danışmak için kişisel bilgilerinizi girerek gün ve saat belirtebilir ve randevu talep edebilirsiniz.