Blog / Pandemi Sonrası Okula Başlamak

Pandemi Sonrası Okula Başlamak

Bu yıl, tüm dünyada ve bizim ülkemizde yaşanan pandemi sürecinin devam ediyor olmasından dolayı okula dönüş düşüncesi çocukların heyecanlanmasına ve kaygılanmasına neden olmuş olabilir. Özellikle duygusal açıdan hassas, sosyal ilişkilerde sıkıntı yaşayan, akademik anlamda öğrenme ve dikkat problemi yaşayan çocuklar bu kaygıyı daha yoğun hissetmiş olabilir.

Çocukların okulların açılması ile kaygı hissedebileceği durumlar;

  • Pandemi sürecinin devam ediyor olmasından dolayı okulda güvensiz hissetmek.
  • Akademik anlamda yeni eğitim öğretim programına hazır hissedememek.
  • Uzaktan eğitim için gerekli olan teknolojik bilgilere hakim olamamak.
  • Müfredatta yer alan derslerle ilgili performans kaygısı yaşamak.
  • Uzaktan eğitimde öğretmenlerin yönergelerini takip etmek konusunda endişe duymak.
  • Uzun süre okuldan uzak kaldıktan sonra arkadaşlık ilişkilerinde sıkıntı yaşama endişesi taşımak.
  • Okulda bazı çocukların pandemiye yönelik alınan tedbirlere uymamalarından dolayı kendi sağlıkları ile ilgili endişe duymak.
  • COVID-19’a yakalanma korkusu yaşamak.
  • Aile bireylerinin hastalanmasından kaygı duymak.
  • Aile içerisinde yaşanabilecek hastalık veya ölüm gibi durumlarla karşı karşıya gelmekten endişe duymak.

ÇOCUKLARINIZI OKULA DÖNÜŞ SÜRECİNE NASIL HAZIRLAYABİLİRSİNİZ?

Uzaktan eğitim sürecinde çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissettirin. Bu süreci onunla birlikte paylaşın. Birlikte bir program oluşturun. Uzaktan eğitim sonrasında onunla günlük sohbetler gerçekleştirin. Pandemi sürecinin belirsizliğinden dolayı eğitimle ilgili olabilecek değişikliklere karşı hazırlıklı olması gerektiğini anlatın.

Onu endişelendiren durumların neler olduğunu sorun. COVID, sınavlar veya okulun başlaması ile ilgili kaygılarını dile getirmesini sağlayın. Örneğin, “COVID ile başa çıkabilmek için hangi önlemleri almak gerekir” gibi sorular yöneltin. Çocuğunuzun beklenmedik olaylar karşısında problem çözme becerilerini geliştirmesine destek olun. Endişelerinin normal olduğunu anlatın.

Teknolojiyi dijital eğitimin bir parçası olarak görmeyin. Bilgisayar kullanma becerinizi çocuğunuza destek olabilecek şekilde geliştirmeye özen gösterin. Çocuğunuz uzaktan eğitim sürecinde teknolojiye dair bir problem yaşadığında ona destek olun. Siber zorbalık gibi olumsuz durumlar karşısında alınacak önlemlerle ilgili yol gösterici olun.

Çocuğunuzun biyolojik saatini okul sistemine göre ayarlamaya çalışın. Uygun saatlerde yatıp kalkmasına destek olun. Okul için gerekli araç ve gereçleri temin etmesine yardımcı olun.

Ergenlere karşı daha anlayışlı yaklaşmaya özen gösterin. Onların sosyalleşme ihtiyaçlarının farkında olun. Bu yıl Mart ayından itibaren evde kalmak ergenleri duygusal açıdan olumsuz etkiledi. Bu nedenle, onların belli zamanlarda telefonda ve sosyal medyada birbirleriyle vakit geçirmelerine fırsat verin.

ÇOCUĞUNUZUN KAYGILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Çocuğunuza okula dönmek konusunda çoğu arkadaşlarının da kaygı hissettiğini ve böyle hissetmesinin normal olduğunu açıklayın. Onu dinlemeye hazır olduğunuzu hissettirin.

Çocuğunuzda ağlama, korkma, endişelenme, vurma, öfkelenme, uyuyamama, yemek yiyememe, baş ağrısı, karın ağrısı veya okul reddi gibi sıkıntılar mevcutsa, uzman kişilerden yardım alın.

ANNE BABA OLARAK KENDİNİZ İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Günlük rutinlerinizi bozmayın. Hayata devam edebilmek için gerekli fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınızı dengelemeye çalışın. Evde kaldığınız zamanları fırsata çevirin. Kendinize bir hobi edinin.

Pandemi ile ilgili kendi duygularınızın ve tepkilerinizin farkında olun. Kendi kaygınızı çocuğunuza yansıtmamaya özen gösterin. Ne kadar kaygılısınız? Ne kadar esneksiniz?

Çocuğunuzun kaygısını kendi kaygınızla kıyaslamayın. Pandemi ile ilgili düşünceleri sizin düşüncelerinizle örtüşmüyor ise onu yargılamayın. Çocuğunuzun yanında kontrolsüz konuşmalar yapmaktan kaçının. Aşırı kaygılı olmak kadar hiç kaygı hissetmemek de doğru bir yaklaşım değildir. Çocuğunuzun sakin kalabilmesi, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi sizin yaklaşımlarınıza bağlıdır.