Uzmanlarımız / Bilgen GÜZELAYDIN

Bilgen GÜZELAYDIN

Psikoterapist, Aile ve Çift Terapisti Bilgen GÜZELAYDIN 1979 doğumludur.

EFTA - Avrupa Aile Terapisi Derneği (European Family Therapy Association) tarafından sertifikalanan 700 saatlik Aile Ve Çift Terapisi Temel ve İleri düzey eğitimini almıştır.

Bilgen Güzelaydın İnönü Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2002 yılında mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının açtığı Rehberlik Tamamlama Programını tamamlayarak Rehberlik ve Psikolojik Danışman ünvanını almıştır. 2004 yılında İnönü Üniversitesinde Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Kent Üniversitesi KLİNİK PSİKOLOJİ bölümünde yapmıştır. Bilgen Güzelaydın 9 yıl boyunca birçok özel okulda Psikolojik Danışman olarak görev yapmıştır. 2005 yılından beri aile ve çiftlerle çalışmaktadır. Aynı zamanda 2005 yılından itibaren okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarla oyun terapileri ve ergenlik çağındaki gençlerle ergen terapileri alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

İFTİ Psikoterapi Çalışmaları kapsamında, PROF.MAURİZİO ANDOLFİ, PROF.RODOLFO DE BERNART, PROF MONY ELKAİM, PROF.RODOLFO DE BERNART, KRİYAKİ POLYCHORONİ, PROF.HOWARD A.LİDDLE, PETER STRATTON, HELHA HANKS gibi terapistlerin, Aile ve Çift Terapisi ve Bireysel Terapi Atölye çalışmalarına katılmıştır.

UZMANLIK ALANLARI

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Çift ve Evlilik ilişkilerinde yaşanan uyum sorunları, Evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık, Aile içi çatışmalar, İletişim problemleri, Kayıp ve yas, Aile içinde kronik hastalığa bağlı yaşanan sorunlar, Evlat edinmiş ve koruyucu ailelere danışmanlık, Boşanma öncesi ve boşanma sonrası destek, Kültürel problemlere bağlı çatışmalar, geniş aile içi çatışmalar, Evliliğe hazırlık danışmanlığı, İş ve özel hayat dengesine bağlı problemler, Aile içi duygusal ihmal, Aile içi öfke kontrol problemleri

ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

Çocuklarda görülen tik bozuklukları, Uyum sorunları, Alt ıslatma, Kardeş kıskançlığı, Fobi bozuklukları, Kaygı, Bağlanma sorunları, Duygu durum bozuklukları, Depresyon, Boşanma ve çocuk, Karşıt gelme sorunları, DEHB - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Uyku terörü, Trikotillomani, OKB - Obsesif Kompülsif Bozukluk, Çocuklarda görülen yeme bozuklukları, Kronik hastalık yaşayan ve kanser hastası çocuklarla terapi, Boşanma sürecinde aile çocuk danışmanlığı, Evlat edinilmiş ya da koruyucu aile ile yaşamaya başlayan çocukların aileye uyumu, Ergenlerde görülen depresyon, Sosyal anksiyete bozukluğu, Yaygın anksiyete bozukluğu, Panik bozukluk ve agorafobi, Ayrılma anksiyetesi bozukluğu, Dürtüsellik, Dürtü Kontrol Bozukluğu, Öfke yönetimi bozuklukları, Dışa atım bozuklukları (enürezis enkoprezis), Beden algısı bozukluğu, Yeme bozuklukları, Tik bozuklukları, Sınav kaygısı, Ergenlerle ebeveyn çatışmaları, Kayıp ve yas

ALDIĞI EĞİTİMLER

 • AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ, Dr. Murat Dokur
 • DİNAMİK TERAPİ TEMEL EĞİTİMLER Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • AKTARIM ODAKLI DİNAMİK TERAPİ Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • ÜST DÜZEY (NEVROTİK) KİŞİLİKLERDE DİNAMİK TERAPİ Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
 • ÇOCUK VE ERGEN BDT EĞİTİMİ Doç. Dr. Vahdet Görmez
 • ÇOCUKLARLA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Dr. Selen Ayas
 • ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNE GİRİŞ Prof. Mücahit Öztürk
 • PSİKOONKOLOJİ EĞİTİMİ Prof. Sedat Özkan
 • BÜTÜNCÜL OYUN TERAPİSİ Psikoterapi Enstitüsü
 • PROF. MAURIZIO ANDOLFI Çocuk ve Ailelerle Terapi Atölye Çalışması
 • PROF. RODOLFO DE BERNART Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • PROF. MONY ELKAİM Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • KRIYAKI POLYCHORONI Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • HOWARD A.LIDDLE Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması
 • ÇOCUKLARLA YARATICI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
 • DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi-Aile Çiz Testi
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi
 • C.A.T Testi
 • BEIER Cümle Tamamlama Testi