Uzmanlarımız / Bilgen GÜZELAYDIN

Bilgen GÜZELAYDIN

Klinik Psikolog, Psikoterapist, Aile ve Çift Terapisti Bilgen GÜZELAYDIN 1979 doğumludur.

EFTA - Avrupa Aile Terapisi Derneği (European Family Therapy Association) tarafından sertifikalanan 700 saatlik Aile Ve Çift Terapisi Temel ve İleri düzey eğitimini almıştır.

İFTİ Psikoterapi Çalışmaları kapsamında, PROF.MAURİZİO ANDOLFİ, PROF.RODOLFO DE BERNART, PROF MONY ELKAİM, PROF.RODOLFO DE BERNART, KRİYAKİ POLYCHORONİ, PROF.HOWARD A.LİDDLE, PETER STRATTON, HELHA HANKS gibi terapistlerin, Aile ve Çift Terapisi ve Bireysel Terapi Atölye çalışmalarına katılmıştır.

15 yıldır Aile ve Çiftlerle çalışmaktadır. Aynı zamanda yine 15 yıldır okul öncesi çocuklarla oyun terapileri ve ergenlerle ergen terapisi çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Aile ve Çift Terapisi Çocuk ve Ergen Terapisi
  Çift ve Evlilik ilişkilerinde yaşanan uyum sorunları Çocuklarda görülen tik bozuklukları
  Evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık Uyum sorunları
  Aile içi çatışmalar Alt ıslatma
  İletişim problemleri Kardeş kıskançlığı
  Kayıp ve yas Fobi bozuklukları
  Aile içinde kronik hastalığa bağlı yaşanan sorunlar Kaygı
  Evlat edinmiş ve koruyucu ailelere danışmanlık Bağlanma sorunları
  Boşanma öncesi ve boşanma sonrası destek Duygu durum bozuklukları
  Kültürel problemlere bağlı çatışmalar, geniş aile içi çatışmalar Depresyon
  Evliliğe hazırlık danışmanlığı Boşanma ve çocuk
  İş ve özel hayat dengesine bağlı problemler Karşıt gelme sorunları
  Aile içi duygusal ihmal DEHB - Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  Aile içi öfke kontrol problemleri Uyku terörü
  Trikotillomani
  OKB - Obsesif Kompülsif Bozukluk
  Çocuklarda görülen yeme bozuklukları
  Kronik hastalık yaşayan ve kanser hastası çocuklarla terapi
  Boşanma sürecinde aile çocuk danışmanlığı
  Evlat edinilmiş ya da koruyucu aile ile yaşamaya başlayan çocukların aileye uyumu
  Ergenlerde görülen depresyon
  Sosyal anksiyete bozukluğu
  Yaygın anksiyete bozukluğu
  Panik bozukluk ve agorafobi
  Ayrılma anksiyetesi bozukluğu
  Dürtüsellik, Dürtü Kontrol Bozukluğu
  Öfke yönetimi bozuklukları
  Dışa atım bozuklukları (enürezis enkoprezis)
  Beden algısı bozukluğu
  Yeme bozuklukları
  Tik bozuklukları
  Sınav kaygısı
  Ergenlerle ebeveyn çatışmaları
  Kayıp ve yas
 • Aile ve Çift Terapisi Dr. Murat Dokur
  Dinamik Terapi Temel Eğitim Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
  Aktarım Odaklı Dinamik Terapi Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
  Üst Düzey (Nevrotik) Kişiliklerde Dinamik Terapi Prof.Dr. Doğan ŞAHİN
  Çocuk ve Ergen BDT Eğitimi Doç. Dr. Vahdet Görmez
  ÇOCUKLARLA GÖRÜŞME Teknikleri DR. Selen Ayas
  Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Giriş Prof. Mücahit Öztürk
  Psikoonkoloji Eğitimi Prof. Sedat Özkan
  Bütüncül Oyun Terapisi Psikoterapi Enstitüsü
  Çocuk ve Ailelerle Terapi Atölye Çalışması PROF. MAURIZIO ANDOLFI
  Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması PROF. RODOLFO DE BERNART
  Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması PROF.MONY ELKAİM
  Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması KRIYAKI POLYCHORONI
  Bireysel ve Aile Terapisi Atölye Çalışması HOWARD A.LIDDLE
  Çocuklarla Yaratıcı Çalışma Teknikleri Eğitimi
  DENVER II Gelişimsel Tarama Testi
  Çocuk Değerlendirme Testleri
  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
  Benton Görsel Bellek Testi
  Bir İnsan Çiz Testi-Aile Çiz Testi
  Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
  Ankara Gelişim Tarama Envanteri
  Louisa düss Psikanalitik Hikayeler Testi
  C.A.T Testi
  BEIER Cümle Tamamlama Testi