Uzmanlarımız / Nimet TEMİZKAN

Nimet TEMİZKAN

Nimet Temizkan, 1966’da Sivas’ta doğdu. Bir süre yaşadığı Almanya’dan döndükten sonra ODTÜ‘de başladığı psikoloji eğitimini 1994 yılında tamamladı. Ankara’da “evde hasta bakımı” konusunda servis verebilecek kuruluşların olmadığını fark ederek bu ihtiyaca cevap vermek üzere Başkent Sosyal Hizmetler şirketini kurdu ve bu öncü şirket on iki yıl içerisinde çok sayıda aileye hekim kontrolünde hasta bakıcı, hemşire, fizyoterapist servisi verdi. Ankara’dan 2007 yılında ayrılıp İstanbul’a yerleşti ve Beşiktaş Belediyesi Sağlık Müdürlüğü bünyesinde “+65 Aktif Yaşlanma” projesinde görev aldı. Proje +65 ekibi çalışanları İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ile birlikte yerli ve yabancı dergilerde makaleler ve poster bildirileri yayımlandı. Nimet Temizkan altmış beş yaş üzerine yönelik çalışmasına iki yıl devam etmiş proje tamamlandığında ise faaliyete başlamış olan Beşiktaş Aile Danışma Merkezi bünyesinde 2009’dan 2013 sonuna kadar hizmet vermiştir.

Psk. Nimet Temizkan merkezimizde bireysel, çift ve aile danışmanlığı ve ilişki ve İletişim Destek Programı ile çiftlere ve ailelere cinsel sorunlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Koç Üniversitesi Temel Danışmanlık Eğitimi
  Aile ve Çift Terapisi IFTI (EFTA) Dr. Murat Dokur
  Kadir Has Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
  Kadir Has Üniversitesi Aile Ara Buluculuğu Sertifika Programı
  CITEB Cinsel Terapi Eğitim Sertifikası
  Şema Terapi Eğitimi Dr. Alp Karaosmanoğlu
 • Galatasaray Üniversitesi Dünyada ve Türkiye’de Kadın
  Türkiye Psikologlar Derneği Kadına Yönelik Şiddet
  AETD VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kong. Ekim, 2011
  İst IFTI Psikoterapi Etkinliği Şubat, 2013
  Prof. Kyriaki Polychroni EFTA 8 th Congress “Opportunities in a Time of Crisis: Role of the Family October, 2013 Istanbul
  • Önal AE, Şeker Ş, Kaya İ, Temizkan N, Yasin İ, İstanbul Beşiktaş’ta Yaşlılarda Aktif Yaşlanma Projesinin ilk sonuçları Kaza sıklığı ve kaza ile ilişkili faktörler, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, s:477, 21-25 Ekim 2008.
  • Kaya İ, Arıcan A, Önal E, Şeker Ş, Temizkan N, Gur SÖ, The relation between nutrition status and the chronic diseases during the age over 65, VI. International Nutrition and Dietetics Congress, p:264, Antalya, April 2-6, 2008.
  • Kaya İ,Tezoğlu C ,A Önal E, Şeker Ş, Gungor G, Temizkan N, Gur SÖ, The Body Mass Index and Related Factors of Aged Living in a District of Istanbul, Turkey, International Journal of Gerontology Vol. 6, Issue 3, Pages 177-181<
 • İSTANBUL’UN BEŞİKTAŞ İLÇESİ’NDE YAŞAYAN YAŞLILARDA BEDEN KÜTLE İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Ayse Emel ÖNAL, Şeref ŞEKER, İrem KAYA, 2Nimet TEMIZKAN, Ceren TEZOĞLU, Selma ÖNELGE GÜR, Günay GÜNGÖR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Beşiktaş Belediyesi, +65 Aktif Yaşlanma Projesi

  YAŞLILIKTA UYKU SORUNLARI VE İLGİLİ FAKTÖRLER:

  +65 AKTİF YAŞLANMA PROJESİ SONUÇLARI Ayşe Emel ÖNAL, Şeref ŞEKER, Nimet TEMIZKAN, İrem KAYA, Ceren TEZOĞLU, Selma ÖNELGE GÜR, Günay GÜNGÖR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Beşiktaş Belediyesi, +65 Aktif Yaşlanma Projesi

  İSTANBUL’UN BEŞİKTAŞ İLÇESİ’NDE YAŞLILARDA CEP TELEFONU KULLANMA ALIŞKANLIĞI VE SAĞLIK ETKİLERİ:

  Ayşe Emel ÖNAL, Şeref ŞEKER, İrem KAYA, 2Nimet TEMIZKAN, Ceren TEZOĞLU, Selma ÖNELGE GÜR, Günay GÜNGÖR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Beşiktaş Belediyesi, +65 Aktif Yaşlanma Projesi

  YAŞLILIK DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA MENOPOZ YAŞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF ARAŞTIRILMASI

  Ayşe Emel ÖNAL, Şeref ŞEKER, İrem KAYA, Nimet TEMIZKAN, Selma ÖNELGE GÜR, Ceren TEZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Beşiktaş Belediyesi, +65 Aktif Yaşlanma Projesi BEŞİKTAŞ İLÇESİ‘NDE YAŞAYAN +65