Uzmanlarımız / Nurgül CANATAN

Nurgül CANATAN

UZMAN PSİKOLOG, ERGEN VE YETİŞKİN TERAPİSTİ, CİNSEL TERAPİST

Uzman Psikolog Nurgül Canatan Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü %100 burslu olarak kazanmıştır. Psikoloji bölümü ile çift anadal yaparak, her iki bölümü de derece ile bitirmiştir. Lisans mezuniyetlerinden sonra Yeditepe Üniversitesi Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programını yüksek onur derecesi ile bölüm birincisi olarak tamamlamıştır.

Öğrenciliği süresince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, Antalya Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde, İSTEK okullarında ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Departmanında stajlarını tamamlamıştır. Lisans mezuniyetinden hemen sonra Yeditepe Üniversitesi’nde psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda üniversitede eğitmen olarak çeşitli seminer ve atölyeler düzenlemiştir.

Beck Institute tarafından verilen Anksiyete Bozuklukları için Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsünde (DBE) Uzman Klinik Psikolog Emre Konuk ve Uzman Psikolog Asena Yurtsever tarafından verilen Avrupa EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) derneği onaylı yetişkin 1. düzey ve 2.düzey EMDR eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Cinsel Terapi ve Eğitim Derneği (ICTED) tarafından verilen Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimini tamamlayarak cinsel terapist ünvanını almıştır. 

Yetişkin ve ergenlerle tutum ve davranış değişimi, ilişki yönetimi, hayat hedeflerine ulaşma gibi konularda bire bir çalışma yapmaktadır. Ağırlıklı olarak çalıştığı konular; kişiler arası ilişki problemleri, duygusal zorluklar, travmalar, anksiyete, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, cinsel işlev bozuklukları, kişisel sınırlar, uyum ve adaptasyon, ruhsal düzenlenme, öfke yönetimi, yeme bozuklukları, duygusal beslenme, sınav kaygısı, akademik başarı, kariyer gelişimi, öz-yeterlilik ve özsaygı. Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT),  Bütüncül Terapi, Varoluşçu Terapi, Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) ve öz-şefkat pratikleri gibi elementleri seanslarına entegre etmektedir. Misyonu danışanlarını özdenetim, otonomi, bağ kurma, zihin beden ruh entegrasyonuna doğru hareket ettirerek kendilerinin tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.