Uzmanlarımız / Yasin GÜRKAN

Yasin GÜRKAN

Marmara Üniversitesi “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik” bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca bir dönem Hollanda’da Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Yine Marmara Üniversite tarafından verilen uygulama ve süpervizyon içeren eğitimi başarıyla tamamlayarak “Aile Danışmanı” olmuştur. “Klinik Psikoloji” de yüksek lisans uzmanlık derslerini, süpervizyonlarını ve tezini tamamlayarak İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Aynı zamanda Marmara Üniversitesinden “Sosyoloji” lisansını yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Marmara Üniversitesinden bölüm birinciliği ve Fen-Edebiyat Fakültesi ikinciliği derecelerini almıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, teorik ve uygulama & süpervizyon eğitimini (Doç. Dr. Seval Erden) tamamlamıştır. Şu anda EABCT (Avrupa Standartları) akreditasyonu çerçevesinde Prof. Dr. Mehmet Sungur ile 4 yıllık Kognitif Davranışçı Terapi eğitimine devam etmektedir. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi eğitimi Dr. Nevin Dölek’den almıştır. 450 saatlik Aile danışmanlığı eğitimini Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır ve halen aile ve çiftlerle çalışmaya devam etmektedir. Travma terapisi olan “Somatik Deneyimleme” eğitimine katılmıştır. Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon eğitimini tamamlamıştır ve Psikiyatrist Alp Karaosmanoğlu ile süpervizyonlarına devam etmektedir. Oyun Terapisi eğitimi, ve psikodinamik psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu almıştır. Regulation-Focused Psychotherapy for Children (RFP-C) (Çocuklar için duygu düzenleme odaklı psikoterapi) eğitimini Leon Hoffman, Timothy Rice, Tracy Prout’dan almıştır. Çocuk resimlerin projektif ve psiko-pedagojik yorumlanması ve projektif testler eğitimine katılmıştır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan ve dürtüsel olan çocuk ve ergenlerle nöropsikolojik terapi yöntemi olan “Attentionar” uygulayıcısı eğitimini Psikiyatrist Dr. Hülya Bingöl Çağlayan’dan almıştır. Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapistlik hayatı boyunca Dr. Elif Göçek, Dr. Sibel Halfon, Uzm. Kln. Psk. Ceyda Dedeoğlu, Prof. Dr. & Psikiyatrist Yankı Yazgan, Uzm. Kln. Psk Berta Adato Saporta, Uzm. Kln. Psk. Şeniz Pamuk, Uzm. Psk. & Psikanalist Şeyda Sunar Postacı, Uzm. Psk. Ayça Uslu Pelin, Uzm. Kln. Psk. Şebnem Kuşçu Orhan, Doç. Dr. Seval Erden, Doç. Dr. Durmuş Ümmet, Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlundan süpervizyon almış ve almaktadır. Davranış Bilimleri Enstitüsünden EMDR 1.düzey terapi eğitimi almıştır.

Üniversite sürecinde ve sonrasında birçok farklı yerde staj yapmış ve çalışmıştır. 5 ay süreyle bir devlet ilkokulu ve 5 ay süreyle de bir devlet Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık stajı yapmıştır. 2 yıl süreyle Marmara Üniversitesi Uluslararası Ofis’te yarı zamanlı olarak Erasmus Incoming ofisinde çalışmıştır. 3 aylık bir süreçte özel bir yaz okulunda 3-10 yaş grubu öğrenciye öğretmenlik&danışmanlık yapmıştır. 1.5 sene boyunca özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde (Pinum) yetişkin ve ergen danışan gördükten sonra 2017 yılından itibaren Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışan görmeye başlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Klinik Psikoloji Programında gerçekleştirilen bir araştırma da kodlayıcı olarak 1 sene katkıda bulunmuştur. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık merkezinde 1.5 yıl çocuklar ergenler ve aileleriyle çalışmıştır. Ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmıştır. Ayrıca Yankı Yazgan Güzel Günler Polikinliği&YDY Danışmanlıkta uzmanlık eğitiminin dış stajını tamamlamıştır ve devamı niteliğinde olan Güzel Günler Klinik& Yankı Yazgan Muayenesinde danışan görmeye devam etmektedir. Gönüllü olarak seminer ve eğitimler vermektedir. Örneğin, Corona Döneminde Stresle Başa Çıkma seminerlerini Rotaract Kulübü, Erasmus Student Network ITÜ ve Erasmus Student Network Marmara (Uluslarası öğrenciler için), Marmara Psikoloji ve Gelişim Kulubü), “Klinik Psikolog Olmak” seminerini Marmara Psikoloji ve Gelişim Kulübü için gerçekleştirmiştir. 2017 Aralıktan beri Duru Yaşam Psikoloji’de danışan görmeye devam etmektedir.

  • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
  • Tematik Algı Testi (TAT)
  • Çocuk Algı Testi (CAT)
  • Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • Bender Gestalt 2
  • CBCL
  • Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC)
  • Oyuncak Öykü Tamamlama Testi
  • Oyun Değerlendirme Testi
  • Beier Cümle Tamamlama Çocuk Formu
  • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
  • Catell Zeka Testi 2A/2B/3A
  • Raven-Progressive Matristler Testi
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Gessel Gelişim Figürleri
  • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
  • AGTE- Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
  • Harris Lateralleşme Testi
  • Head Sağ Sol Tayini Testi
  • Porteus Labirentleri
  • Beck Depresyon Ölçeği
  • Beck Anksiyete Ölçeği
  • Beier Cümle Tamamlama Yetişkin Formu
  • MMDM (Minimental Durum Muayenesi)
  • Otomatik Düşünceler Ölçeği
  • Ebeveyn Tutum Ölçeği
  • Çift Uyum Ölçeği
  • Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği
  • Bilişsel İçgörü Ölçeği
  • Young Şema Ölçeği
  • SCL- 90 Psikolojik Belirti Tarama Testi
  • D10&Bir Aile Çiz Testi