Uzmanlarımız / Yasin GÜRKAN

Yasin GÜRKAN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, UZMAN KLİNİK PSİKOLOG, ÇOCUK ERGEN VE YETİŞKİN PSİKOTERAPİSTİ

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca bir dönem Hollanda’ da Rotterdam Erasmus Üniversitesinde öğrenim görmüştür. Yine Marmara Üniversite tarafından verilen uygulama ve süpervizyon içeren eğitimi başarıyla tamamlayarak “Aile Danışmanı” olmuştur. Klinik Psikoloji yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde (İngilizce) yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamış ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 13. ek maddesine göre Klinik Psikolog olarak çalışmaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda Marmara Üniversitesinden Sosyoloji lisansını yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Marmara Üniversitesinden bölüm birinciliği ve Fen Edebiyat Fakültesi ikinciliği derecelerini almıştır. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji ve Türkçe Psikoloji bölümlerinde öğretim görevlisi olarak ‘’Çocuk Ergen Psikopatolojileri (Child and Adolescent Psychopathology)’‘. ‘‘Danışmanlık Psikolojisi’‘, ve ‘‘Klinik Vaka Çalışmaları’‘, 29 Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde ‘‘Davranış Bozuklukları’’, “Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri” ve “Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma” derslerini vermektedir.

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon eğitimini tamamlamıştır ve Şema Terapisti, Eğitimcisi ve Süpervizörü Psikiyatrist Alp Karaosmanoğlu ile süpervizyonlarını sürdürmektedir. Avrupa EMDR Derneği onaylı yetişkin 1. Düzey EMDR eğitimini ve ileri düzey (2. Düzey EMDR) eğitimini tamamlamıştır (Davranış Bilimleri Enstitüsü, Uzm. Psk. Emre Konuk ve Uzm. Psk. Asena Yurtsever). Avrupa EMDR Derneği onaylı çocuk ergen 1. Düzey EMDR eğitimini tamamlamıştır (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar). Kabul ve Adanmışlık Terapisi (Psikiyatrist İbrahim Bilgen, Temel Düzey, Orta Düzey ve İleri Düzey Terapist, 2023-2024 eğitimini tamamlamıştır). Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve uygulama süpervizyon eğitimini (Doç. Dr. Seval Erden) tamamlamıştır. Şu anda EABCT (Avrupa Standartları) akreditasyonu çerçevesinde Prof. Dr. Mehmet Sungur ile 4 yıllık Kognitif Davranışçı Terapi eğitimine devam etmektedir ve son senesindedir. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi eğitimi Dr. Nevin Dölek’den almıştır. Çocuklar ve Ergenler için Sosyal Beceri Eğitimini, SOBECE kurumundan alarak, SOBECE uygulayıcısı ünvanı kazanmıştır. (Psk. İlknur Efeçınar ve Uzm. Psk. Aygün Tuçe Ataş). 450 saatlik Aile danışmanlığı eğitimini Marmara Üniversitesinde tamamlamıştır. Travma terapisi olan Somatik Deneyimleme eğitimine katılmıştır. Oyun Terapisi eğitimi ve psikodinamik psikoterapi eğitimi ve süpervizyonu almış ve Klinik Psikoloji programından psikodinamik psikoterapist ve oyun terapisti olarak mezun olmuştur. Regulation Focused Psychotherapy for Children (RFP C) Çocuklar için duygu düzenleme odaklı psikoterapi eğitimini Leon Hoffman, Timothy Rice, Tracy Prout ‘dan almıştır. Çocuk resimlerin projektif ve psiko pedagojik yorumlanması ve projektif testler eğitimine katılmıştır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan ve dürtüsel olan çocuk ve ergenlerle nöropsikolojik terapi yöntemi olan Attentioner uygulayıcısı eğitimini Psikiyatrist Dr. Hülya Bingöl Çağlayan’dan almıştır. Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapistlik hayatı boyunca Dr. Elif Göçek, Dr. Sibel Halfon, Uzm. Kln. Psk. Ceyda Dedeoğlu, Prof. Dr. Psikiyatrist Yankı Yazgan, Uzm. Kln. Psk Berta Adato Saporta, Uzm. Kln. Psk. Şeniz Pamuk, Uzm. Psk. Psikanalist Şeyda Sunar Postacı, Uzm. Psk. Ayça Uslu Pelin, Uzm. Kln. Psk. Şebnem Kuşçu Orhan, Doç. Dr. Seval Erden, Doç. Dr. Durmuş Ümmet, Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan süpervizyon almıştır.

EĞİTİMİNİ ALDIĞI UYGULAMA VE YORUMLAMA YETERLİLİĞİ OLAN PSİKOLOJİK TESTLER

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Tematik Algı Testi(TAT)

Çocuk Algı Testi(CAT)

Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Bender Gestalt 2

CBCL, Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC)

Oyuncak Öykü Tamamlama Testi

Oyun Değerlendirme Testi

Beier Cümle Tamamlama Çocuk Formu

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Catell Zeka Testi 2A, 2B, 3A

Raven-Progressive Matristler Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Gessel Gelişim Figürleri

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

AGTE Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri

Harris Lateralleşme Testi

Head Sağ Sol Tayini Testi

Porteus Labirentleri

Beck Depresyon Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği

Beier Cümle Tamamlama Yetişkin Formu

MMDM (Minimental Durum Muayenesi)

Otomatik Düşünceler Ölçeği

Ebeveyn Tutum Ölçeği

Çift Uyum Ölçeği

Liebowitz Sosyal Fobi Belirtileri Ölçeği

Bilişsel İçgörü Ölçeği

Young Şema Ölçeği

SCL 90 Psikolojik Belirti Tarama Testi

D10 Bir Aile Çiz Testi

Üniversite sürecinde ve sonrasında birçok farklı yerde staj yapmış ve çalışmıştır. 5 ay süreyle bir devlet ilkokulu ve 5 ay süreyle de bir devlet Anadolu Lisesinde psikolojik danışmanlık stajı yapmıştır. 2 yıl süreyle Marmara Üniversitesi Uluslararası Ofiste yarı zamanlı olarak Erasmus Incoming ofisinde çalışmıştır. 3 aylık bir süreçte özel bir yaz okulunda 3-10 yaş grubu öğrenciye öğretmenlik ve danışmanlık yapmıştır. Bir buçuk yıl boyunca özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde (Pinum) yetişkin ve ergen danışan gördükten sonra 2017 yılından itibaren Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışan görmeye başlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Klinik Psikoloji Programında gerçekleştirilen bir araştırma da kodlayıcı olarak 1 sene katkıda bulunmuştur. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık merkezinde bir buçuk yıl çocuklar ergenler ve aileleriyle çalışmıştır. Ayrıca Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmıştır. Ayrıca Yankı Yazgan Güzel Günler Polikliniği, YDY Danışmanlıkta uzmanlık eğitiminin dış stajını tamamlamıştır ve devamı niteliğinde olan Güzel Günler Klinik, Yankı Yazgan Muayenehanesinde 2 sene boyunca 2021 ocak ayına kadar danışan görmeye devam etmiştir. Sanal zekayı kullanan bir terapi programı geliştiricisi bir grupla (Şema ve BDT odaklı) çalışmalarına devam etmektedir. Gönüllü olarak seminer ve eğitimler vermektedir. Örneğin Corona Döneminde Stresle Başa Çıkma seminerlerini Rotaract Kulübü, Erasmus Student Network ITÜ ve Erasmus Student Network Marmara (Uluslararası öğrenciler için), Marmara Psikoloji ve Gelişim Kulubü), Klinik Psikolog Olmak seminerini Marmara Psikoloji ve Gelişim Kulübü için, Sınır Koyma ve Disiplin okullar, ebeveynler için, Çocukluk Çağı Psikopatolojileri, seminerlerini hem öğretmenler hem de ebeveynler için gerçekleştirmiştir. Ayrıca Duru Yaşam Psikoloji çatısı altında Stresle ve kaygı ile baş etmede kognitif teknikler, Şema Terapi 101 gibi seminerler vermiştir. Marmara Psikoloji ve Gelişim Kulübünün 9. Gelişim Günlerinde konuk uzman olarak Yalnızlığa Psikanalitik ve Psikopatolojik Bakışlar sunumunu gerçekleştirmiştir. Klinik Psikoloji Staj ve Eğitim Programı koordinatörü ve eğitmeni olarak Duru Yaşam Psikoloji iş birliği ile 01.02.2021, 01.07.2021 tarihleri arasında gerçekleşen programı yürütmüştür. Aralık 2017’den beri Duru Yaşam Psikoloji’de danışanlarını görmeye devam etmektedir.

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

International Society of Schema Therapy (ISST) Çift ve Aile Terapiler Derneği (ÇATED), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, EMDR Derneği, Şema Terapi Derneği (Türkiye) üyeliği bulunmaktadır.