Duru Yaşam Psikoloji Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Psikolog, Aile ve Çift Danışmanı Karen Arditi

PSK. KAREN ARDİTİ

Psikolog/ Aile ve Çift Danışmanı 

1980 İstanbul doğumludur. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden burslu olarak yüksek onur derecesi ile Fen Edebiyat Fakültesi ikincisi ve Psikoloji Bölümü birincisi olarak mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır, Prof. Dr. Murat Atmaca’dan Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulamaları Eğitimini almış, Doç. Dr. Seval Erden’den Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon eğitimini tamamlamıştır.  Şu anda Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur’un İstanbul Kent Üniversitesi’nde açmış olduğu Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın teorik ders eğitimini tamamlamış, tez yazma aşamasındadır. 

Çeşitli özel kurumlarda bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı yapmış, ülke genelinde çeşitli psikoloji-psikiyatri kongre ve seminerlerine katılım sağlamıştır. Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde aktif olarak çalışmanın yanı sıra Ataşehir Belediyesi ile birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak dezavantajlı aileler için bazı projeler yürütmekte, seminer ve interaktif grup çalışmaları yapmaktadır. Temel psikoterapi yaklaşımı bilişsel-davranışçı psikoterapi olmakla beraber danışanın ihtiyacına göre farklı kuram ve tekniklerle beslenen eklektik bir çalışma modeli yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları: Bireysel Danışmanlık,  Aile Danışmanlığı, Çift Danışmanlığı

Çalışma Alanları;

Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Fobiler, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sağlık Anksiyetesi, Performans Kaygısı, Anksiyete Atakları (panik atak), Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Beden Dismorfik Bozukluğu.

Çift ve Aile Danışmanlığı:

Aile içi çatışma çözme stratejileri, İletişim Becerileri, Yeni evli çiftlerde uyum becerileri, Evlilik öncesi danışmanlığı ve Psikoeğitim, Doğum öncesi ve sonrası Danışmanlığı, Boşanma öncesi ve sonrasında aile içi psikolojik destek ve süreç yönetimi Danışmanlığı.

Katıldığı eğitim programlarından bazıları;

Aile Danışmanlığı Programı, Marmara Üniversitesi (300 saat teorik, 150 saat uygulamalı eğitim)

Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Eğitim Programı, Prof. Dr. Murat Atmaca (48 saat eğitim)

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Programı, Doç. Dr. Seval Erden Çınar (60 saat eğitim)

Yeme Bozukluklarında Bireye Özel Biçimlendirilmiş Bilişsel Terapi Workshop Eğitimi, Kognitif Terapiler Kongresi, Psk. Dr. Feyza Bayraktar

Obsesyonlar ve Kompulsiyonlar üzerine Workshop Eğitimi, Kognitif Davranışçı Terapiler Kongresi, Prof. Dr. David A. Clark

Sistemik Perspektiften Aile Terapileri, Workshop Eğitimi, Özel Lape Hastanesi, Dr. Alper Hasanoğlu

Verdiği Bazı Seminerler;

Çifter arası etkili iletişim stratejileri

Aile içi bireysel sınırlar ve sağlıklı iletişim

Kişiler arası ihtiyaç ve beklentilerin sağlıklı ifadeleri

Üye Olduğu Dernekler;

Türk Psikologlar Derneği

Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği

 Görev Aldığı Bazı Araştırmalar;

Duygusal süreçlerin karar alma davranışı üzerindeki etkileri

Cinsiyet önyargılarının kognitif süreçlere olan etkisi 

Kişilerin özbenlik algısının romantik ilişkilerindeki yansımaları

Olumsuz duyguların hatırlama üzerine etkisi

Cezalandırma davranışının çocuklar üzerine etkisi

Altı yaş altı çocuklar ve annelerinin yaratıcılıkların ölçümlenmesi

Yanlış bilgilendirmenin hafıza üzerine etkisi 

Yön bulma davranışlarının kadın ve erkeklerdeki farklı yansımaları 

Örtülü öğrenme ve proaktif ketlenmenin hafıza üzerine etkisiRANDEVU TALEBİ

Uzmanlarımıza danışmak için gün ve saat belirtebilir, randevu talep edebilirsiniz.

RANDEVU TALEBİ

!
!
!
!
Vazgeç
Alan Seçimi
Danışmak istediğiniz alan için seçim yapınız.
Uzmanlarımıza danışmak için kişisel bilgilerinizi girerek gün ve saat belirtebilir ve randevu talep edebilirsiniz.