Uzmanlarımız / Hazan ÇELEBİ

Hazan ÇELEBİ

Psikolojik Danışman, Çocuk ve Ergen Danışmanı, Oyun Terapisti, Aile Danışmanı

Hazan ÇELEBİ

Psikolojik Danışman Hazan Çelebi, Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üniversite hayatında farklı dernek, vakıf ve kulüplerde gönüllü olarak yer almış ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermiştir. Bir rehabilitasyon merkezinde özel gereksinimli çocuklara yönelik projelerde yer aldıktan sonra üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklara yönelik açılan özel bir okulda psikolojik danışman ve öğretmen olarak görev almıştır. Birçok özel kurumda psikolojik danışman olarak çocuklarla çalıştıktan sonra özel bir klinikte oyun terapisti olarak görev almıştır. Bu süreçte 3-12 yaş aralığındaki çocuklarla sosyal becerileri geliştirme amaçlı hem çocuklara hem de ebeveynlere yönelik grup terapileri ve atölyeler düzenlemiştir.

Almış olduğu Kariyer Danışmanlığı eğitimi doğrultusunda sınava hazırlanan çocuk ve genç bireylerle grup destek programları yürütmüştür. Sınav kaygısı ve sınava hazırlığa dair çalışmalar sürdürmüştür. Aynı zamanda online ve yüz yüze olarak bireysel sınav danışmanlığı hizmeti vermeye devam etmektedir.

Deneyimsel Oyun Terapisi kurucusu Byron Nerton’dan ve Nilüfer Devecigil’den 1.Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimini ve 2.Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimini almıştır. Çocuklarla yürüttüğü oyun terapilerinde Deneyimsel Oyun Terapisi tekniklerini kullanmaktadır. Marmara Üniversitesi’nden almış olduğu Aile Danışmanlığı Sertifika Programı eğitimi sonrasında Aile Danışmanı unvanını kullanmaya hak kazanmıştır. Ailelerle; kardeş ilişkileri, ebeveyn çocuk ilişkileri, eş-partner ilişkileri alanında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda yürüttüğü oyun terapilerinde de ebeveynleri aile danışmanlığı kapsamında desteklemektedir. Doç. Dr. Armağan KÖSEOĞLU’ndan almış olduğu Çocuk Resimleri Analizi Eğitimi ve Objektif ve Projektif Çocuk Testleri eğitimi perspektifinden seanslarında resim analizi ve çocuk testlerini de kullanmaktadır. Doç. Dr. Durmuş ÜMMET’ in vermiş olduğu Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca Prof. Dr. Murad ATMACA’ dan Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimini (BDT) almıştır.

Çocukluk dönemi gelişim problemleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul fobisi ve okula hazır oluş, davranış bozuklukları, stres- kaygı- öfke problemleri, sınav ve kariyer danışmanlığı, ergenliğe geçiş problemleri, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi gibi problemlerle çocuk-genç danışanlarla ve ebeveynlerle, ailelerle seanslarını yürütmektedir.