Uzmanlarımız / Aylin ÇEVİK

Aylin ÇEVİK

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, PSİKOLOJİK DANIŞMAN, EĞİTİM UZMANI, CİNSEL TERAPİST

Çeşitli organizasyonlarda uzman eğitimci olarak 23 yıldır çalışmaktadır.

Uzmanlık alanları;

Psikolojik danışmanlık, Aile ve çift danışmanlığı, Cinsel konularda danışmanlık, Kişisel gelişim eğitimleri, Koçluk (kariyer planlaması, kişisel destek), İnsan kaynakları alanında iletişim ve gelişim yönetimi, Müşteri yönetimi (CRM) ile ilgili danışmanlık ve proje geliştirme, Sağlık sektöründe hasta ve hastalık yönetimi ile ilgili çalışmalar ve proje geliştirme, Sosyal sorumluluk projeleri yönetimi, Avrupa ve farklı kurumsal yapılara yönelik kadın ve gençlik konularında proje yazımı ve yönetimi

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık mezunudur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Psikolojisi anabilim dalındaki master programını bitirmiştir. Tez konusu, “Doktor ve hemşire hiyerarşik yapılanması ve iletişim biçimlerinin hastaya etkisi- eğitim modeli geliştirme” dir. İstanbul Üniversitesi Androloji bölümünde tez çalışmasını bitirmiştir. Ayrıca Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi psikoterapide ve eğitim çalışmalarında sinema filmlerinin kullanımı üzerinedir.

İsviçre’de İlişki ve Seks Terapisi eğitimi almıştır. Psikodrama eğitim çalışmalarına da uzun yıllar devam etmiştir.

Özellikle intihar vakaları, yeme bozuklukları, panik atak, obsesif kompülsif bozukluk, yaratıcı drama, kriz müdahale, kronik rahatsızlıkların psikolojik etkileri, CRM (müşteri ilişkileri yönetimi), cinsel kimlik, cinsel kimliğin psikolojik etkileri ve cinsel işlev bozuklukları konularında aktif araştırmalar ve çalışmalarda yer almaya devam etmektedir.

Türkiye Androloji Derneği ile birlikte cinsel sağlık üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünde İletişim ve Sanat Psikolojisi derslerini vermektedir. Ayrıca “Hasta Etiği, Hasta İle Etkin İletişim” ve “Beslenme Danışmanlığında Davranış Değişikliği” derslerini de vermektedir.