Bireysel Danışmanlık / Kendine Zarar Verme Davranışı

Kendine Zarar Verme Davranışı

Kendine Zarar Verme davranışı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle gençler arasında artış göstermiştir. Erkeklere oranla genç kızlarda daha yaygın olarak gözlenmektedir. Genç yaşta ve kadın olmak, düşük sosyo ekonomik ortam, olumsuz sosyal çevre, aile içi sorunlar, çocuğun ihmal ve istismarı en belirgin risk etmenleridir.


İlgili Hizmetler