Duygu Durum Bozukluğu

Duygu Durum Bozukluğu

Duygu Durum Bozukluğu diğer ismiyle Bipolar Bozukluk halk arasında Manik Depresif Bozukluk olarak bilinmektedir. Manik Depresif bir kişi hastalığın bir döneminde çoğu zaman üzgün, mutsuz, çaresiz, umutsuz, uykusuzluk veya aşırı uyuma, ölüm ve intihar düşünceleri, hayattan zevk almama gibi depresyon belirtileri gösterirken bir dönem sonra ise aşırı enerjik, aşırı mutlu, hızlı konuşan, çok az uyuyan, huzursuz ve sinirli, çok hızlı araba kullanan, hesapsızca para harcayan bir kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.


İlgili Hizmetler

 • Duygu Durum Bozukluğu

  Duygu Durum Bozukluğu diğer ismiyle Bipolar Bozukluk halk arasında Manik Depresif Bozukluk olarak bilinmektedir.

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Kaygı Bozuklukları (Anksiyete)

  Kaygı günlük yaşamımızın normal bir parçası olmakla birlikte kaygı bozukluğu dediğimizde aşırı sürekli ve normal hayatın içinde olan kaygı ile orantısız bir endişeden bahsetmekteyiz.

 • Panik Atak

  Panik Atak ortada gerçek bir tehdit ve tehlike olmaksızın kişinin sanki gerçek bir tehlike varmış gibi korkuya kapılıp kontrolünü kaybetmesidir. Panik Atak süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir.

 • Sosyal Fobi

  Sosyal Fobi bir kaygı bozukluğudur. Sosyal Fobisi olan bireyler her durumda kendilerinin eleştirileceği, yargılanacağı kaygısını yaşadığı için bu tür durumlarla karşılaşmamak için toplumsal ortamlarda bulunmaktan özellikle kaçınırlar.

 • Şizofreni

  Şizofreni hastalığı, kişilerin gerçek durumları anormal olarak yorumladıkları ve gerçek durum ile gerçek olmayan durumları birbirinden ayırmada çok zorluk yaşadıkları ciddi bir psikiyatrik hastalıktır.

 • Depresyon

  Depresyon devamlı bir üzüntü, çevreye ve olaylara karşı ilgisizlik, iştahsızlık veya çok yemek yeme, hayattan zevk almama, ölüm ve intihar düşüncelerinin de içinde olduğu bir çok olumsuzluğun bir kombinasyonu olan bir duygu durum bozukluğudur.

 • Bipolar Bozukluk

  Bipolar Bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu olarakta bilinir. Halk içinde genellikle manik depresif hastalık olarak tanınır. Hastalığın seyrinde bir dönem depresyon belirtileri daha sonra manik atakların olduğu dönem yaşanır.

 • Manik Depresif Bozukluk (Bipolar Bozukluk)

  Manik Depressif Bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu ve bipolar bozukluk olarakta bilinir. Bireyin sosyal aktivitelerinde, yaşam enejisinde, duygusal hayatında bozulmlara neden olan psikolojik bir rahatsızlıktır.

 • Özgül Fobi

  Özgül Fobi, kişilerin bazı durumlar, bazı hayvanlar ve bazı nesnelerden duydukları aşırı ve mantık dışı korkulardır. Özgül fobiler toplumda % 2-3 aralığında görülür. Kadınlarda daha fazla görülmektedir.

 • Obsessif Kompulsif Bozukluk (OKB)

  Obsessif Kompulsif Bozukluk genellikle çocukluk çağında başlayan ergenlik ve yetişkinlikte devam eden bireyin gün içindeki rutin yaşamını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşüren bir ruh sağlığı sorunudur.

 • Kişilik Bozuklukları

  Kişilik bozukluğuna sahip bireyler sağlıksız bir düşünme ve davranış şekline sahiptir. Sosyal ilişkilerinde, iş ve evlilik hayatları inişli çıkışlıdır ve genellikle sorunlarla boğuşurlar.

 • Borderline Kişilik Bozukluğu

  Borderline Kişilik bozukluğu, dürtüsel davranışlar, kaotik ilişkiler, dengesiz ruh halleri, cinsellikte aşırıya kaçma, madde kötüye kullanımı, aşırı hareketler, ve ciddi riskli davranışlarla kendini belli eder.

 • Narsisistik Kişilik Bozukluğu

  Narsistik Kişilik Bozukluğu olan kişiler kendisini fiziksel ve ruhsal olarak aşırı derecede beğenirler. Sürekli başkaları tarafından beğenilme ve takdir görme beklentisi içindedirler ve buna da doğal olarak hakları olduğunu düşünürler.

 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu

  Toplum içinde psikopat veya sosyopat olarak bilinirler. Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan bireyler toplum kurallarına uymaz, başkalarını haklarını görmezden gelir, sorumsuz ve genelde agresif ve saldırgandırlar.

 • Şizoid Kişilik Bozukluğu

  Şizoid Kişilik Bozukluğu olan kişiler, insan ilişkilerine ilgisiz, yalnız ve yalıtılmış bir yaşam tarzını tercih ederler. Kişilik olarak içe dönük, davranışları ve ilişkileri tekdüze ve mekaniktir.

 • Sınav Kaygısı

  Sınav Kaygısı, sınav öncesinde üzerinde çalışılan ve öğrenilen bilgilerin sınav zamanında etkili ve doğru bir şekilde kullanılmasına engel olan ve akademik başarının önemli ölçüde düşmesine sebep olan yoğun kaygı yaşama durumudur.

 • Paranoid Kişilik Bozukluğu

  Paranoid Kişilik bozukluğu olan kişiler iyi düzenlenmiş saçma olmayan kurgularla herkesten ve herşeyden şüphe duyarlar.

 • Uyum Bozukluğu

  Uyum Bozukluğu herhangi bir stres durumuna tepki olarak gelişen duygusal ve davranışsal değişimlerle kendini belli eden psikolojik bir rahatsızlıktır.

 • Öfke Kontrol Sorunları

  Öfke, her kişinin zaman zaman hissedebileceği normal şartlarda sağlıklı bir duygumuzdur. Ancak her duygumuz gibi öfkemizinde aşırı ve kontrolsüz olması zaman zaman ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Alkol ve Madde Bağımlılığı

  Alkol ve Uyuştururcu Maddeyi düzenli olarak alan ve alma ihtiyacı hisseden kişilere bağımlı kişiler diyebiliriz.Alkol ve Madde Bağımlılığı biyolojik bir rahatsızlık olup mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

 • Agorafobi

  Agorafobi, kişinin özellikle kalabalık ve halka açık yerlerde bulunmaktan, toplu taşımaya binmekten açık ve kapalı alanlarda olmaktan yoğun kaygı duyar ve korkar. Ortamdan kaçmak uzaklaşmak ister.

 • İnternet Bağımlılığı

  İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı son yıllarda hayatımıza giren ve doğal olarak psikoloji bilimininde ilgi alanına giren bir konudur.

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

  Travma Sonrası Stres Bozukluğu, deprem, sel, yangın, işkence, savaş, tecavüz, ani ölümler ve ciddi kazalar gibi olağandışı ve beklenmedik durumlarda kişinin yaşadığı ruhsal travma ve patolojik ruh sağlığı durumudur.

 • Dürtü Kontrol Bozukluğu

  Dürtü Kontrol bozukluğu, bireyin yapacağı davranışın kendisine ve çevresine olası olumsuz sonuçlarını bilmesine rağmen o davranışı yapmaya engel olamaması durumudur.

 • Kayıp ve Yas Danışmanlığı

  Hayatımızın bir döneminde ölüm ve kayıpları yaşamamız ve yas tutmamız hayatın doğal süreci içerinde bazen kaçınılmaz olmaktadır.

 • Psikosomatik Bozukluklar

  Psikolojik sorunların fiziksel rahatsızlık olarak ortaya çıkması psikosomatik rahatsızlık olarak isimlendirilir. Psikosomatik bozuklukların sebeblerine baktığımızda yoğun stres ve strese dayalı psikolojik çökkünlük durumu en başta gelmektedir.

 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu

  Yaygın Anksiye Bozukluğu olan kişiler içinde bulunulan durumla uygun olmayan bir şekilde sürekli ve aşırı bir kaygılanma ve endişeli olma halindedirler.

 • Kendine Zarar Verme Davranışı

  Kendine Zarar Verme davranışı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle gençler arasında artış göstermiştir. Erkeklere oranla genç kızlarda daha yaygın olarak gözlenmektedir.

 • Ruh Sağlığı Nedir

  Ruh Sağlığı; psikolojik iyi oluş hali, duygusal, zihinsel ve davranışsal bir problemin olmaması durumudur.

 • Stres ve Stres ile Başetme

  Stres sözcüğü en geniş anlamında kişilerin çevre ile etkileşiminde kişinin uyumunu bozan, kapasitesini zorlayan durumlar olarak tanımlanır.

 • EMDR Terapi

  EMDR Terapisinin Türkçe açılımı "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" dir. EMDR Terapi yöntemi bir çok psikolojik rahatsızlığın tedavi edilmesinde oldukça yüksek başarı oranına sahiptir.