Bireysel Danışmanlık / Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu olarakta bilinir. Halk içinde genellikle manik depresif hastalık olarak tanınır. Hastalığın seyrinde bir dönem depresyon belirtileri daha sonra manik atakların olduğu dönem yaşanır. Depresyon döneminde hayattan zevk almama, neşesizlik, düşüncede yavaşlık, iştahta bozulma, uyku sorunları, cinsel isteksizlik, huzursuzluk yaşanırken mani döneminde ise tam tersi olarak enerjide artış, aşırı hareketli olma hali, çok az uyku uyuma, cinsel hayatta hareketlilik, maddi konularda dikkatsiz harcamalar görülmektedir.


İlgili Hizmetler