Uzmanlarımız / Süleyman ERDÖNMEZ - Kurucu

Süleyman ERDÖNMEZ - Kurucu

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG, PSİKOTERAPİST, AİLE VE ÇİFT TERAPİSTİ, CİNSEL TERAPİST

Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık merkezimizin kurucusu Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist, Aile ve Çift Terapisti Süleyman Erdönmez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümü 1994 mezunudur. 1996/1997 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı İstanbul Deniz Hastanesi (Kasımpaşa) Psikiyatri Kliniğinde Yedeksubay Psikolog olarak askerlik görevini tamamlamıştır. Yedek subaylık döneminde Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Psikiyatri Kliniğinde zeka testleri ve kişilik testleri alanında eğitimler almış ve uygulamalarını yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Pedagojik Formasyon sertifika programına devam ederek pedagojik formasyon belgesini almaya hak kazanmıştır. İlk yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları bölümünde tamamlamıştır. İkinci Yüksek Lisans eğitimini ise ‘’Güncel Gelişmeler Işığında Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Davranışçı Yöntemlerin Kullanımının Değerlendirilmesi’’ bitirme projesi ile İstanbul Kent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji bölümünde yaparak ‘’Uzman Klinik Psikolog’’ ünvanını almaya hak kazanmıştır. Marmara Üniversitesinde ise 450 saatlik teorik eğitimin yanı sıra uygulama ve süpervizyon içeren Aile Danışmanlığı Sertifika Programını başarıyla tamamlayarak ‘’Aile Danışmanı’’ ünvanını almıştır. 

Prof.Dr. Murad ATMACA eğitmenliğinde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır. BDT eğitimi sonrasında Uluslararası Şema Terapi Derneği tarafından onaylı Prof.Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyonu Temel Eğitimini tamamlamıştır. Davranış Bilimleri Enstitüsünde (DBE) Uzman Klinik Psikolog Emre Konuk ve Uzman Psikolog Asena Yurtsever tarafından verilen Avrupa EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) derneği onaylı yetişkin 1. düzey EMDR eğitimini tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve uygulama süpervizyon eğitimini (Doç.Dr. Seval Erden) tamamlamıştır. Üçüncü nesil terapiler olarak tanımlanan davranışçı terapiler teorik uygulama ve süpervizyon eğitimini ise Doç.Dr. Azize Nilgün Canel’den almıştır. Terapötik Kartlar Eğitimini Doç.Dr. Durmuş Ümmet’ten almıştır. Prof.Dr. Doğan Şahin’den ‘‘Kişilik, Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi’‘, ‘‘Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi’‘, ‘’Üst Düzey Kişilik Bozukluklarında  Dinamik Psikoterapi’‘  eğitimlerini ve ayrıca ‘‘Dinamik Yönelimli Destekleyici Cinsel Terapi’’ eğitimlerini almıştır. Bu eğitimler sonrasında Prof Dr. Doğan Şahin süpervizörlüğünde 1 yıl süreli hasta takiplerinin yapıldığı süpervizyon çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca, Prof.Dr. Sema Yeşilyurt’tan ‘‘Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimini’’ almıştır. İstanbul Cinsel Terapi ve Eğitim Derneği (ICTED) tarafından verilen Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitimini tamalayarak cinsel terapist ünvanını almıştır. İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen Psikanalizle Tanışma Seminerlerine (2020-2021) katılmıştır. Duygu Odaklı Çift ve Aile Terapileri Derneği’nden (DOÇAT) Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. düzey eğitimini almıştır. Bağımlılık Akademisi tarafından düzenlenen ve Psikiyatrist Prof.Dr. Kültegin ÖGEL’in eğitmenliğinde Bağımlılığa Yaklaşım eğitimini tamamlayarak uygulayıcı sertifika almaya hak kazanmıştır. Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği (DABAD) ve Doctors Academy koordinatörlüğünde Dr. Görkem Gökçelioğlu tarafından verilen 2 yıl süreli ‘’Kişilik Kuramları, Kişilik Bozuklukları ve Psikodinamik Psikoterapi’’ eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır. Çift ve Aile Terapisi alanında tüm teknikleri uzun yıllar araştırma sonuçlarına dayanılarak geliştirilen Dünyada en geniş uygulama alanına sahip Gottman Institute Türkiye temsilciliği Psikoloji İstanbul tarafından verilen Gottman Çift Terapisi birinci ikinci ve üçüncü düzey eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Prof.Dr. Cem GÖKÇEN’den ise öğrencilere yönelik Sınav Kaygısı Uygulayıcı Eğitimi’ni almıştır.

Kurucumuz Uzman Klinik Psikolog Süleyman Erdönmez, Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), EMDR Terapi, Şema Terapi, Cinsel Terapi, Çift ve Aile Terapisi ekolleri ile danışanlarını takip etmektedir.

Kurucumuz Süleyman Erdönmez evli ve bir erkek bir kız çocuk babasıdır.

Çalışma alanları; Bireysel Terapi, Aile ve çift Terapisi, EMDR Terapi, Cinsel Terapi

 

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR:

Türk Psikologlar Derneği

EMDR Derneği