Bireysel Danışmanlık / Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Toplum içinde psikopat veya sosyopat olarak bilinirler. Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan bireyler toplum kurallarına uymaz, başkalarını haklarını görmezden gelir, sorumsuz ve genelde agresif ve saldırgandırlar. Bu kişiler çok sık suça bulaşırlar ve davranışlarından pişmanlık duymazlar. Toplumda görülme oranı erkeklerde % 3, kadınlarda % 1 düzeyindedir.


İlgili Hizmetler