Faydalı Bilgiler

Psiko-Onkolog

Psiko-onkoloji alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alıp bu konuda uzmanlaşmış kişiler Psiko-onkolog ünvanı alırlar. Psiko-onkologlar hasta ve hasta yakınlarına eğitim, danışmanlık ve terapi hizmeti verirler. Bireysel ve grup terapileri uygularlar. Ayrıca kanser tedavi hizmeti içinde yer alan medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, onkoloji hemşireleri gibi diğer personele de burn-out (tükenmişlik) konusunda destek olurlar.

Online Psikolojik Görüşme

Pandemi dolayısıyla merkezimize gelmeyip evinizde veya kendinizi daha rahat hissedeceğiniz bir yerde online seans yapmak isterseniz uzman kadromuzla sizlere destek olmak için hazırız. Aynı zamanda iş yoğunluğu sebebiyle veya fiziki uzaklıklar sebebiyle online olarak seanslarınızı yapmak isterseniz ülkemizin veya Dünya’nın neresinde olursanız olun alanında uzman arkadaşlarımızla online görüşmeler yapabilirsiniz.

Aile Danışmanı

Çatışma yaşayan çiftlere problem çözme ve sağlıklı iletişim geliştirme gibi yollarla, bilimsel temele ve teoriye dayanan bilgilerin yardımıyla, bireylere veya ailenin bütününe yönelik görüşmeler gerçekleştirerek ailenin sorunlarına çözümler bulunmasında ailelere yardımcı olan uzmanlardır.

Psikolojik Danışman

Psikopatolojiden ziyade günlük yaşam zorlukları ve problem çözme süreçlerinde danışanlara yardımcı olan meslek grubudur. Evlilik, aile, ruh sağlığı, okul, mesleki danışmanlık gibi farklı alanlarda çalışabilirler.

Klinik Psikolog

Psikopatolojiyi değerlendirme, tedavi planı yapma ve psikoterapi sürecini yürütme alanlarında uzmanlaşmış kişilere klinik psikolog denir. Danışanlarla bireysel görüşmeler veya grup görüşmeleri yaparlar.

Psikoloji Nedir

Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini sistematik olarak inceleyen bir bilimdir. Bir çok farklı yaklaşım bu süreçleri inceleyip açıklamaya çalışmaktadır. Psikolojinin ayrıca bir çok teorik ve uygulamalı alanları vardır: Deneysel psikoloji, gelişimsel psikoloji, eğitim ve öğrenme psikolojisi, psikometri, sosyal psikoloji bunlardan birkaçıdır. Genel olarak ise toplumda psikolojinin uygulamalı alanları bilinmektedir. Uygulamalı psikoloji ise deneysel olarak kanıtlanan bilimsel bilgiler aracılığıyla insanların hayatlarını kolaylaştırmaya ve iyileştirmeye yarar. Örneğin öğrenme süreçlerine dair bilimsel bir bilginin bütün bir eğitim sistemine etkisi olur ve en verimli öğrenme yöntemlerinin oluşmasına katkıda bulunur. Klinik psikoloji ve danışmanlık psikolojisi (psikolojik danışmanlık) ise, bireylerin kendi günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları aşmasında bilimsel bilgilerin sistematik yöntemler aracılığıyla kullanıldığı görüşmeler aracılığıyla yardımcı olmaktadır.