Bireysel Danışmanlık / Manik Depresif Bozukluk (Bipolar Bozukluk)

Manik Depresif Bozukluk (Bipolar Bozukluk)

Manik Depressif Bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu ve bipolar bozukluk olarakta bilinir. Bireyin sosyal aktivitelerinde, yaşam enejisinde, duygusal hayatında bozulmalara neden olan psikolojik bir rahatsızlıktır. Toplumlarda görülme oranı % 2-3 civarındadır ve kadın erkek oranı eşittir. Hastalığın başlangıç yaşı 20-25 yaş civarındadır.


İlgili Hizmetler