Yeme Bozuklukları / Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu; fiziki olarak açlık hissedilmemesine rağmen aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yemek yeme sonrasında kendinden iğrenme ve depresif davranışlarla karakterize bir yeme bozukluğu hastalığıdır. Aşırı yemek yeme hastalığında kişiler diğer yeme bozukluğunda olduğu gibi aşırı spor yapma, kusma gibi davranışlarda bulunmazlar. Konusunda uzman psikologlar tarafından tedavi edilebilen bir hastalıktır.