Bireysel Danışmanlık / Ruh Sağlığı Nedir

Ruh Sağlığı Nedir

Ruh Sağlığı; psikolojik iyi oluş hali, duygusal, zihinsel ve davranışsal bir problemin olmaması durumudur. Ruhsal sağlık, yaşamdan zevk almayı, oluşan problemlerle baş edebilmeyi, günlük yaşamın stresini yönetebilmeyi, yeni gelişen durumlara adapte olmayı, üretken ve topluma faydalı aktiviteler içinde olmayı kapsar.


İlgili Hizmetler