Özel Öğrenme Güçlükleri

Özel Öğrenme Güçlükleri

Özel Öğrenme güçlüğü disleksi olarak ta bilinir. Disleksi kelimelerle yaşanan zorluk olarak tanımlanır. Zekası normal ya da normal üzeri olan bireylerin zeka düzeyi ve aldığı eğitimlere göre matematik, okuma ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olma durumudur. Disleksinin bazı belirtileri ise; hecelemede, okumada ve yazmada güçlük, okurken ve yazarken harf atlama, okurken ve yazarken sıra atlama vs.


İlgili Hizmetler

 • Duygu Durum Bozukluğu (Depresyon)

  Çocuk ve ergenlik döneminde depresyon oldukça sık görülebilen, çocukların duygusal gelişimini derinden sarsabilen, okul başarısını, aile ve arkadaş ilişkilerini önemli ölçüde etkileyebilen bir durumdur.

 • Kaygı Bozuklukları (Anksiyete)

  Günümüzde kaygı bozuklukları çocuk ve ergenlerde en sık görülen problemlerden biridir. Kaygı bozuklukları, genetik, gelişimsel, çevresel ve psikolojik etkenlerin biraraya gelmesiyle kendini göstermektedir.

 • Panik Bozukluk

  Yapılan araştırmalar çocuk ve ergenlerde panik bozukluğunun başlangıç yaşının sıklıkla ergenlik dönemine rastladığını ancak küçük yaştaki çocuklarda da kaygı bozuklukları altında bazı semptomların görülebildiğini göstermektedir.

 • Obsessif Kompulsif Bozukluk (OKB)

  Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) çocukluk çağında başlayabilen ve ergenlikte devam eden oldukça ağır seyredebilen, sıkıntıya yol açan, sürekli tekrar eden obsesyonlar ile rahatlama amaçlı yapılan kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur.

 • Sınav Kaygısı

  Sınav kaygısı; sınavdan önce başlayan ve sonrasında da devam edebilen, öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili şekilde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine neden olan yoğun kaygı durumudur.

 • Sosyal Fobi

  Sosyal fobi; bireyin günlük yaşamında başkaları tarafından yargılanmaktan veya gülünç duruma düşmekten korkması ile ortaya çıkan yoğun anksiyete, endişe ve utanç gibi duyguları bir arada yaşamasıdır.

 • Yeme Bozuklukları

  Çocuk ve ergenlerde yeme bozuklukları özellikle ergenlik döneminde sıklıkla görülebilmektedir. Yeme bozuklukları yeme veya yeme ile ilgili davranışlarının ciddi anlamda bozulmasıyla ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklardır.

 • Otizm

  Otizm Spektrum Bozukluğu sebebi tam olarak bilinmese de doğuştan gelen veya bebeklik dönemlerinde ortaya çıkan karmaşık bir nöro gelişimsel farklılıktır.

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çoğunlukla çocukluk döneminde ortaya çıkan ve tedavi edilmezse tüm yaşam boyu süren nöro-gelişimsel bir rahatsızlıktır.

 • Uyum ve Davranış Sorunları

  Uyum ve Davranış Sorunları, kişilerin sahip oldukları bireysel özellikleri ile içinde yaşadıkları toplumun değerleri arasında sağlıklı bir denge kuramama durumudur.

 • Kardeş Kıskançlığı

  Kıskançlık insan olarak doğal bir duygumuz olmakla birlikte kişiyi oldukça da mutsuz edebilen bir yönü vardır. Sevilen bir kişinin veya bir nesnenin başkalarıyla paylaşılmak istenmemesidir.

 • Özel Öğrenme Güçlükleri

  Özel Öğrenme güçlüğü disleksi olarak ta bilinir. Disleksi kelimelerle yaşanan zorluk olarak tanımlanır.

 • Tik Bozuklukları (Tourette Sendromu)

  Tik Bozuklukları (Tourette Sendromu) istemsiz bir şekilde ortaya çıkan bazı motor hareketlerin yanı sıra bir veya birden fazla sesle de birlikte görülebilen psikolojik bir rahatsızlıktır.

 • İntenet ve Sosyal Medya Bağımlılığı

  İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı son yıllarda özellikle gençler üzerinde etkili olan ve sosyal yaşantımızı önemli ölçüde baltalayan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Akademik Başarı Sorunları

  Çocuğun ve gencin uzun süreli ve hemen hemen tüm derslerinden kendi normal gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi akademik başarı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Oyun Terapisi

  Çocuğun dış dünyayı kavraması, çevresinde olan biteni anlamaya çalışması, kendini ifade edebilmesi ilk önce oyun ile başlar. Dolayısyla oyun terapisi bu yönü ile çocuğun iç yaşamında olan biteni anlamak için başvurulan en etkili yöntemdir.