Dil ve Konuşma Terapisi / Motor Konuşma Bozuklukları

Motor Konuşma Bozuklukları

Konuşma; konuşma organları ve nörolojik yapıların uyumlu şekilde entegre olmasıyla üretilen bir düzenektir. Bu düzeneğin sağlıklı kullanımı için kaslar ve nörolojik sistemler uyum içinde olmalıdır. Motor Kouşma Bozukluğu nörolojik ya da kaslara bağlı sorunlara bağlı ortaya çıkan ve konuşmayı etkileyen bozukluklardır. Konuşma sırasında birçok sistem devreye girer: nefes kullanma, sesi üretme, sesleri bir araya getirme gibi.