Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon Bozukluğu

Konuşma için gereken seslerden bazılarının hatalı üretimi artikülasyon ya da sesletim bozukluğudur. Kişi konuşma sırasında belli sesleri yanlış üretir, doğru ses yerine başka bir ses üretir. Bazen heceleri ya da sesleri atar ve o şekilde konuşur. Bu durumda terapide seslerin farkındalığı oluşturulur ve sesler terapist tarafından model ve tekniklerle kişiye aktarılır. Süreç içinde spontan üretim ve genelleme yapılabilmesi için aile desteği ve süreç kritiktir.


İlgili Hizmetler

 • Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

  Dil ve Konuşma Terapisi, iletişim ve konuşma bozukluklarının iyileştirilmesi ve terapisinin yapılmasını kapsamaktadır.

 • Kekemelik

  Kekemelik kişinin akıcı bir şekilde konuşmasına engel teşkil eden ve kendini tekrarlar, uzatmalar, bloklar şeklinde gösterebilen ve ek bedensel, zihinsel durumların da eşlik ettiği bir bozukluktur.

 • Takifemi / Hızlı ve Bozuk Konuşma

  Kişinin konuşma hızının normalden hızlı olmasıyla ve konuşmada düzensizlikler görülmesiyle karakterize bir konuşma bozukluğudur.

 • Gecikmiş Dil ve Konuşma

  Gecikmiş Dil ve Konuşma, bir engel olmamasına rağmen dil ve gelişim becerilerinin çocuktan beklenildiği yaş ve gelişim evrelerinden geride kalması durumudur.

 • Otizm

  Otizm, içinde birçok alt tipi barındıran ve genel olarak kişiyi sosyal, iletişimsel yönden etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm yelpazesinde otizm, asperger sendromu ve atipik otizmi de kapsamaktadır

 • Apraksi

  Apraksi; konuşmada yaşanan planlama güçlüğünden dolayı oluşan nöromüsküler bir bozukluktur. Bu bireyler sesleri, heceleri, kelimeleri üretemeyebilir hatta hiç üretim olmayabilir. Yaptıkları hatalar tutarsızdır.

 • Motor Konuşma Bozuklukları

  Konuşma; konuşma organları ve nörolojik yapıların uyumlu şekilde entegre olmasıyla üretilen bir düzenektir. Bu düzeneğin sağlıklı kullanımı için kaslar ve nörolojik sistemler uyum içinde olmalıdır.

 • Artikülasyon Bozukluğu

  Konuşma için gereken seslerden bazılarının hatalı üretimi artikülasyon ya da sesletim bozukluğudur. Kişi konuşma sırasında belli sesleri yanlış üretir, doğru ses yerine başka bir ses üretir.