Çocuk ve Ergen Terapisi / Obsessif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsessif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) çocukluk çağında başlayabilen ve ergenlikte devam eden oldukça ağır seyredebilen, sıkıntıya yol açan, sürekli tekrar eden obsesyonlar ile rahatlama amaçlı yapılan kompulsiyonlarla karakterize bir bozukluktur. Günümüzde OKB’nin çocuklukta ve erişkinlikte benzer belirtilerle ortaya çıkabildiği, ergenlik döneminde daha sık görülmeye başladığı belirtilmektedir. Obsesif Kompulsif Bozukluk çocukların akademik, sosyal ve ailevi ilişkilerini sıkıntıya soktuğu gibi tedavi edilmediği takdirde kronik bir şeklide seyredip ciddi kaygı bozukluklarına yol açabilmektedir. Çocuk ve ergenlerde OKB’nin tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile maruz bırakma ve kademeli duyarsızlaştırmanın kullanıldığı Davranışçı Terapi oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra, farmakoloji, gevşeme eğitimi, psikoeğitim ve aile terapisi sonuca ulaşmada kullanılan yöntemlerdir.


İlgili Hizmetler