Uzmanlarımız / Selin ÖZKAN

Selin ÖZKAN

DR. PSİKOLOJİK DANIŞMAN, ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSTİ, ÇİFT VE AİLE TERAPİSTİ

Psikolojik Danışman, Çocuk ve Ergen Terapisti, Çift ve Aile Terapisti Dr.Selin ÖZKAN 03.06.1972 doğumludur. 1994 yılnda Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden ve 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. Dr.Selin ÖZKAN 1997 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden Yüksek Lisansını tamamlayarak Psikolojik Danışman ünvanı kazanmıştır. 2023 yılında ise Marmara Üniversitesi Temel Eğitim Bölümünden Doktora eğitimini tamamlayarak Doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır.

1. Akademik Unvanlar
• Doktor Unvanı Tarihi: 12 Haziran 2023

2. Görevler
• Kent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi
 ̈ Akademik Yıl 2021-2022, Güz, Gelişim Destek Programları ve
Erken Müdahale
 ̈ Akademik Yıl 2022-2023, Güz Dönemi, Ergenlik Dönemi
Sorunları, Özel Öğrenme Güçlüğü
 ̈ Akademik Yıl 2022-2023, Bahar Dönemi, Çocuk Ergen Psikolojisi
Çocuk Odaklı Aile Danışmanlığı, Ergenlik Dönemi Sorunları

3. Üye Olduğu Kurumlar
• Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
• APA (American Psychological Ass.)

4. Yayınları
• Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık Eğitimi, Anı Yayıncılık, Editör:
Doç. Dr. Özgül Polat, Kitap bölümü

• Temel Eğitim Eserlerinin Eğitime Yansımaları, Anı Yayıncılık,
Editör: Prof. Dr. Ayla Oktay, Doç. Dr. Özgül Polat, Kitap bölümü

5. Makaleler
• Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerileri ile
Oyun Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Necla Tuzcuoğlu,
Şennur Niran, Kadriye Azkeskin, Selin Özkan, Uluslararası
Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (1), 2020

6. Katıldığı Kongreler
• Bahçeşehir Üniversitesi Erken Çocukluk Dönemi Kongresi, 2014,
Bildiri Sunumu: Çocuğun Cinsel Gelişimi ve İstismardan Korunumu
• Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kongresi, 2015, Bildiri
Sunumu: Çocuğun Cinsel Gelişimi ve İstismardan Korunumu

7. Gönüllü Çalışmalar
• Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2013
• Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Hizmet İçi Eğitimleri
• Depremzedelere Gönüllü Psikolojik Danışmanlık
8. Tezler
• Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. Hoşcan Ensari, 1997, Azınlık
Okullarında Sınıf İklimi ve İletişim
• Doktora, Danışman: Doç. Dr. Özgül Polat, 2023, Özel Öğrenme
Güçlüğü Riski Taşıyan 60-72 Aylık Çocuklarda Erken Müdahale
Programının Etkisinin İncelenmesi

9. Çalışma Alanları
• Sınav ve Performans Kaygısı
• Özel Öğrenme Güçlüğü
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
• Çocuk – Ergen Davranış Bozukluğu
• Çocuk – Ergen Sosyal Duygusal Gelişim

• Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Testleri
• Aile Danışmanlığı (Gottman Çift Terapisi)
• Yas ve Ölüm Terapisi (Çocuk ve Yetişkin)
• Okula Adaptasyon, Akademik Başarı
• YKS ve LGS Hazırlıkta Mentörlüğü
• Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları
• Çocuk ve Ergenlerde Travmatik Deneyimler

10. Aldığı Eğitimler
• Bilişsel Davranışçı Terapi, Prof. Murat Atmaca
• Şema Terapi, Dr. Alp Karaosmanoğlu
• Çözüm Odaklı Kısa Terapiler, Dr. Nevin Dölek
• Gottman Çift Terapisi, Psikoloji İstanbul
• Deneyimsel Oyun Terapisi, Psikoloji İstanbul
• Uluslararası Travma Psikoloji, Bilgi Üniversitesi
• Aile Danışmanlığı, Marmara Üniversitesi
• Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği, Prof. Ümran Korkmazlar
• Attensioner Dikkat Programı, Dr. Hülya Bingöl
• Transaksiyonel Analiz, Serkan Kahyaoğlu
• Yas Terapisi, Hakan Ertufan
• İlkokula Hazır Bulunuşluk Testi, Doç. Dr. Özgül Polat