Dil ve Konuşma Terapisi / Otizm

Otizm

Otizm, içinde birçok alt tipi barındıran ve genel olarak kişiyi sosyal, iletişimsel yönden etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm yelpazesinde otizm, asperger sendromu ve atipik otizmi de kapsamaktadır. Otizm genellikle 3 yaş civarı başlar ve kişilerde alıcı ve ifade edici dil etkilenir. Dil kullanımı birçok bileşene hitap eder. Kişi konuşuyor olsa bile bunu hangi şekilde, nerede, ne zaman söyleyeceğine dair de bilgi sahibi olması gerekir. Otizmli bireylerde bu alanlarda güçlük ve sosyal- gelişimsel anlamda iletişe girme isteksizliği görülür.