Takifemi / Hızlı ve Bozuk Konuşma

Takifemi / Hızlı ve Bozuk Konuşma

Kişinin konuşma hızının normalden hızlı olmasıyla ve konuşmada düzensizlikler görülmesiyle karakterize bir konuşma bozukluğudur. Hece ve kelimelerin atılması ya da birleştirilmesiyle oluşur. (Örn: Ben okula gittim /Benokulgitim gibi) Bu tanı altındaki kişilerde genellikle farkındalık seviyesi düşüktür.


İlgili Hizmetler

 • Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

  Dil ve Konuşma Terapisi, iletişim ve konuşma bozukluklarının iyileştirilmesi ve terapisinin yapılmasını kapsamaktadır.

 • Kekemelik

  Kekemelik kişinin akıcı bir şekilde konuşmasına engel teşkil eden ve kendini tekrarlar, uzatmalar, bloklar şeklinde gösterebilen ve ek bedensel, zihinsel durumların da eşlik ettiği bir bozukluktur.

 • Takifemi / Hızlı ve Bozuk Konuşma

  Kişinin konuşma hızının normalden hızlı olmasıyla ve konuşmada düzensizlikler görülmesiyle karakterize bir konuşma bozukluğudur.

 • Gecikmiş Dil ve Konuşma

  Gecikmiş Dil ve Konuşma, bir engel olmamasına rağmen dil ve gelişim becerilerinin çocuktan beklenildiği yaş ve gelişim evrelerinden geride kalması durumudur.

 • Otizm

  Otizm, içinde birçok alt tipi barındıran ve genel olarak kişiyi sosyal, iletişimsel yönden etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm yelpazesinde otizm, asperger sendromu ve atipik otizmi de kapsamaktadır

 • Apraksi

  Apraksi; konuşmada yaşanan planlama güçlüğünden dolayı oluşan nöromüsküler bir bozukluktur. Bu bireyler sesleri, heceleri, kelimeleri üretemeyebilir hatta hiç üretim olmayabilir. Yaptıkları hatalar tutarsızdır.

 • Motor Konuşma Bozuklukları

  Konuşma; konuşma organları ve nörolojik yapıların uyumlu şekilde entegre olmasıyla üretilen bir düzenektir. Bu düzeneğin sağlıklı kullanımı için kaslar ve nörolojik sistemler uyum içinde olmalıdır.

 • Artikülasyon Bozukluğu

  Konuşma için gereken seslerden bazılarının hatalı üretimi artikülasyon ya da sesletim bozukluğudur. Kişi konuşma sırasında belli sesleri yanlış üretir, doğru ses yerine başka bir ses üretir.